Coll de Lleixares
 
 Ref:  1510
 Nom port:  Coll de Lleixares
 Vassant:  Vandellós
Zona:  Baix Camp
 Longitud:  4,2
 Desnivel:  6,3%
% mig:  265
Dificultat:  57 (3a)
   
Imatges