Coll dels Traginers
 
 Ref:  988
 Nom port:  Coll dels Traginers
 Vassant:  Garcia
Zona:  Priorat
 Longitud:  16,18
 Desnivel:  552
% mig:  3,4%
Dificultat:  84 (2a)
   
Imatges