La Junta

Per tal d’agilitzar qualsevol consulta i poder ajudar-vos més directament, la Junta ha cregut oportú publicar en el nostre blog les tasques que ens ocupen a cadascú. D’aquesta forma podreu dirigir-vos a la persona concreta en el vostre tema de consulta.

Roba:  Jaume Cardona, Jesús Camps i Pablo Castelo

Tresoreria: Roger Sala

Butlletí: David Casadevall

Llicències: Pablo Castelo

Correu electrònic e internet: Xavier Òdena i Pablo Castelo

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.